cialis italia

Projekt adaptacji zabytkowego zespołu dworskiego na cele kulturalne

Fundacja im. Zofii Kossak zabiega o adaptację zabytkowego zespołu dworskiego w Górkach Wielkich na cele kulturalne. Chcemy utworzyć tu miejsce spotkań, dialogu, wymiany kultur.

Co udało się zrealizować?

ruiny widok z góryW 2010 roku w zabytkowych murach dworu utworzono Centrum Kultury i Sztuki “Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich. Projekt został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego (całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 2 mln PLN). Uroczyste otwarcie Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków” w Górkach Wielkich odbyło się w dniach 22-23 października 2010 roku w ramach IV Dni Zofii Kossaków w Górkach Wielkich. Ważnym elementem projektu było przystosowanie ruin zabytkowego dworu Kossaków do pełnienia funkcji nowoczesnego obiektu, przy jak największym zachowaniu obecnego charakteru miejsca. Nie ma tutaj konwencjonalnych gablot, ani muzealnych kapci, są za to nowoczesne środki przekazu, dzięki którym można poznać historię rodziny Zofii Kossak. Działalność Fundacji pomaga także rozwijać talenty, rozbudzać zainteresowania i nawiązywać dialog międzykulturowy.

Co jeszcze przed nami?

stan obecnyAdaptacja spichlerza z XVIII wieku na obiekt wielofunkcyjny. Spichlerz jest elementem założenia dworsko-folwarcznego, na którego całość składają się: XVIII wieczny zabytkowy dwór przeznaczony na działalność Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”, zabytkowy park o powierzchni 0,5 ha, Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej oraz schronisko młodzieżowe „KOSS” w zaadaptowanych na ten cel dawnych budynkach folwarcznych stajni i lodowni dworskiej.  W latach 1922 -1935 gospodarzami majątku byli Anna i Tadeusz Kossak, rodzice Zofii Kossak. Tadeusz Kossak zajmował się hodowlą bydła, a w spichlerzu prowadził gorzelnię. Po 1935 roku budynek przejęli harcerze Aleksandra Kamińskiego, którzy zlikwidowali jego działalność. Od 10 lat spichlerz należy do Fundacji im. Zofii Kossak.

stan obecny3Spichlerz jest obiektem wolnostojącym, pięciokondygnacyjnym, murowanym z kamienia i cegły, na rzucie prostokąta o wymiarach 29,3 x 16,3 m, częściowo podpiwniczonym, kryty dachem dwuspadowym typu krakowskiego o konstrukcji dwupoziomowej. Wybudowany w 1760 roku w okresie użytkowania podlegał różnego rodzaju przebudowom i remontom. W 2010 roku przeprowadzono prace zabezpieczające dach (wymiana końcówek krokwi i uzupełnienie ubytków dachówką z odzysku). Stan obiektu jest zły i wymaga szybkiego remontu. Budynek figuruje w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków i został ujęty w wykazie zabytków nieruchomych Gminy Brenna wyznaczonych przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków. Znajduje się także na terenie objętym ścisłą ochroną konserwatorską wyznaczonym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brenna.

08_wizualizacje_3 małe 

W 2012 roku Fundacja im. Zofii Kossak zleciła przygotowanie koncepcji architektonicznej dla adaptacji spichlerza na obiekt wielofunkcyjny. Osoby zainteresowane realizacją inwestycji lub nawiązaniem współpracy prosimy o kontakt:  tel. 792 339 033 lub 660 408 153, email: fundacja@zofiakossak.pl.


Usytuowane w otocz04_opis_3maleeniu pięknej i bogatej przyrody Podbeskidzia, w regionie o rozwijającym się profilu turystyczno-wypoczynkowym i punkcie styczności trzech Państw Europy Środkowej – Górki Wielkie – mają wyjątkowe uwarunkowanie, by stać się atrakcyjnym ośrodkiem spotkań i wymiany wiedzy, doświadczeń, umiejętności i poglądów. Planowana działalność wiąże się ściśle z rozwojem społecznym poprzez poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzbogacenie tożsamości kulturowej. Ważnym elementem wydaje się również zachowanie dla przyszłych pokoleń dziedzictwa kulturowego, co jest istotnym czynnikiem wzrostu atrakcyjności regionu.

 

fot.:  Anna Fenby Taylor

Koncepcja architektoniczna: Orgin Facility Management & Architecture