levitra farmacia

Zarząd Fundacji

Zarząd Fundacji powoływany jest na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów. Do głównych zadań Zarządu należy: kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, wykonywanie uchwał podjętych przez Zgromadzenie Fundatorów, przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków i zapisów zgodnie ze statutem Fundacji, opracowywanie rocznych i wieloletnich planów jej działania, zarządzanie majątkiem Fundacji oraz przygotowanie sprawozdań z rocznej działalności. Posiedzenia Zarządu odbywają się jeden raz w miesiącu.

Członkowie:

Małgorzata Lipińska – prezes zarządu

Bogumił Zając – zastępca prezesa zarządu

Izabela Strzebońska – sekretarz zarządu

Tadeusz Dadok – członek zarządu

Krystyna Tomecka – członek zarządu

Anna Witkowska – członek zarządu