cialis pillole

Darczyńcy

Darczyńcy instytucjonalni w 2015 roku:

brenna5.000 PLN z budżetu Gminy Brenna na projekt pn. „Artystycznie u Kossaków”/edycja 2015,  w ramach którego odbyły się akcje outdoorowe: „Ptasie Radio”, „Co w trawie piszczy?”, „Naturalne dekoracje” , „W magicznym świecie Kacperka”, warsztaty graficzne – „Akademia Umiejętności” oraz warsztaty teatralne. Uczestnicy warsztatów czerpali inspirację  z bogatych w motywy artystyczne książek Zofii Kossak. Dodatkową atrakcją było przedstawienie teatralne Teatru Gry i Ludzie ze Stowarzyszenia Ogrody Teatru.

powiat2.700 PLN ze środków powiatu cieszyńskiego na „VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarzy w Górkach Wielkich”. 

logo_bzwbk_santander_307124.000 PLN w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku Zachodniego WBK na projekt pn. „Lokalna znana – nieznana Zofia Kossak”. Projekt zakładał przeprowadzenie na przestrzeni października – stycznia 2015/2016 12 multimedialnych spotkań dla szkół poświęconych twórczości oraz działalności społecznej Zofii Kossak. Zdobytą wówczas wiedzę uczniowie wykorzystali podczas zorganizowanego w „Dworze Kossaków” konkursu Wiedzy o Zofii Kossak.

brennaGmina Brenna przeznacza na cele statutowe fundacji 50.000 PLN rocznie jako jeden z trzech założycieli fundacji. Fundację im. Zofii Kossak utworzyli: Anna Bugnon (córka), Witold Szatkowski (syn) oraz Gmina Brenna.

opkisOśrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna przeznacza 10.000 PLN rocznie na organizację koncertu,  który odbywa się latem w parku przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”.

Darczyńcy instytucjonalni w 2014 roku:

prow

10.000 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na projekt pn. „Nietoperz – fajny zwierz” organizacja wydarzeń o tematyce chiropterologicznej promujących lokalne dziedzictwo przyrodnicze i podwyższających świadomość ekologiczną mieszkańców LGD oraz 10.000 PLN na projekt pn. „Wiklinalia – warsztaty plecionkarstwa i żywej architektury”

brenna15.950 PLN z budżetu Gminy Brenna na projekt pn. Artystycznie u Kossaków,  w ramach którego odbyły się warsztaty teatralne, malarstwa sztalugowego, warsztaty graficzne, filcowania, decoupage’u, sutaszu, a także artystycznego recyklingu i land art. Uczestnicy warsztatów czerpali inspirację  z bogatych w motywy artystyczne książek Zofii Kossak. Dodatkową atrakcją były dwa przedstawienia teatralne Teatru Gry i Ludzie ze Stowarzyszenia Ogrody Teatru.

ślaskie pozytywna energia5.000 PLN z województwa śląskiego na projekt pn. III Warsztaty Działań Kreatywnych, które skupiają twórcze środowiska akademickie z całej Polski. W projekcie uczestniczyło 28 studentów z 7 uczelni: UMSC w Lublinie, ASP w Gdańsku, ASP we Wrocławiu, ASP w Katowicach, UŚ Instytut Sztuki w Cieszynie, ASP w Łodzi, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. W ramach zadania powstało dużo ciekawych projektów (obrazów i grafik), które przyczyniły się do promocji twórczości Zofii Kossak zarówno wśród środowisk akademickich, jak również gości odwiedzających wystawę.

brenna5.000 PLN z budżetu Gminy Brenna na projekt pn. „Poznajmy lepiej górę Bucze”, w ramach którego organizowano spacery z botanikiem, wyznaczono ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczą „Szlak Kamyka” w Górkach Wielkich. Partnerem fundacji przy realizacji zadania był Górecki Klub Przyrodniczy.

20.0logo_poziom_bialy00 PLN z Muzeum Historii Polski na projekt pn. Ratujmy Stanicę Kamińskiego, gdzie przeprowadzono 8 spotkań lekcji żywej historii poświęconych historii stanicy Aleksandra Kamińskiego w Górkach Wielkich, stworzono przenośną wystawę dotyczącą miejsca stanicy oraz utworzono stronę internetową pod adresem www.stanicakaminskiego.pl.

brennaGmina Brenna przeznacza na cele statutowe fundacji 50.000 PLN rocznie jako jeden z trzech założycieli fundacji. Fundację im. Zofii Kossak utworzyli: Anna Bugnon (córka), Witold Szatkowski (syn) oraz Gmina Brenna.

opkis Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna przeznaczył 10.000 PLN na organizację koncertu Piwnicy pod Baranami,  który odbył się latem w parku przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”.

 
Darczyńcy instytucjonalni w 2013 roku:

prow

10.000 PLN z Europejskiego Funduszu Rolnego na warsztaty teatralne dla młodzieży zakończone spektaklem „Buki”  oraz 21.900 PLN na projekt pn. „Drzewa są wśród nas-jesteśmy wśród drzew” – warsztaty Ekologii przez Sztukę, warsztaty rzeźby ekologicznej dla młodzieży, a także wernisaż rzeźb Tomasza Koclęgi w parku Kossaków.

mkidn

25.000 PLN na zamówienie i prawykonanie nowego utworu Krzysztofa Gawlasa na zespół kameralny, chór, aktorów i partię komputerową pt. „Gdy zapali się mój duch jak pochodnia” do libretta Bogusława Słupczyńskiego.

brenna15.000 PLN na II Warsztaty Działań Kreatywnych adresowane do twórczych środowisk akademickich z całej Polski. Ponadto Gmina Brenna przeznacza na cele statutowe Fundacji corocznie 50.000 PLN.

powiat2.500 PLN na skład i korektę publikacji książkowej „Aby przypomnieć Zapomniane”, towarzyszącej dziełu scenicznemu  „Buki”.

opkisOśrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna przeznaczył 10.000 PLN na organizację koncertu Renaty Przemyk, który odbył się latem w parku przy Centrum Kultury i Sztuki „Dwór Kossaków”.

 
Darczyńcy indywidualni w 2015 roku:

Anna Fenby Taylor – 75.000 PLN na cele statutowe

Francois Rosset – 54.319,91 PLN na cele statutowe

Prof. ATH Jacek Pieczyrak – 2000 PLN na cele statutowe

Ewa Knaflewska – 1.300 PLN na cele statutowe

 
Darczyńcy indywidualni w 2014 roku:

Anna Fenby Taylor – 55.000 PLN na cele statutowe

Jean Bugnon – 40.663 PLN na cele statutowe

Francois Rosset – 33.850,80 PLN na cele statutowe


Darczyńcy indywidualni w 2013 roku:

Anna Fenby Taylor – 135.000 PLN na cele statutowe Fundacji

Anna Bugnon – 30.000 PLN na cele statutowe Fundacji

 
Wpłaty z 1%:

w 2015 roku kwota 4.331,20 PLN

w 2014 roku kwota 4.605,47 PLN

w 2013 roku kwota 4.627,70 PLN

w 2012 roku kwota 5.428,60 PLN