www.italianofarmacia.com

Polityka prywatności

W związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy przestawić Użytkownikom informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl (dalej: „strony”).

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja im. Zofii Kossak, ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie (dalej: „Fundacja”).

Dane w formularzu ?

Przekazanie danych osobowych Fundacji przez Użytkowników jest dobrowolne.

Dokonanie wpłat na rzecz Fundacji za pośrednictwem serwisu nie wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych, przy czym Użytkownik zostaje przekierowany w celu dokonania płatności do zewnętrznego serwisu internetowego należącego do Partnera Fundacji.

Dane osobowe przekazywane w formularzach zgłoszeniowych zamieszczonych na stronach zbierane są jedynie w celu realizacji spotkań i warsztatów prowadzonych w ramach działalności statutowej.

Fundacja przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu oraz związanych z działalnością statutową Fundacji. W związku z tą działalnością dane osobowe Użytkowników są przekazywane Partnerom.

Fundacja zapewnia, że Partnerzy przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłączne w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów i stosunków, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Newsletter ?

Dane osobowe jakie przetwarzamy w przypadku zapisania się na newsletter to: imię, nazwisko, e-mail oraz potwierdzenie zapisu na usługi stałe – dostarczanie newslettera.

W przypadku rejestracji na newsletter Fundacja im. Zofii Kossak przesyła okresowo drogą elektroniczną informacje o ofercie kulturalnej, spotkaniach i warsztatach organizowanych w „Dworze Kossaków” w Górkach Wielkich.

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, tj. do zakończenia korzystania z usług newslettera. W każdym momencie mają Państwo prawo do rezygnacji z usługi newslettera, poprzez wypisanie się z listy.

Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) lub organizacji międzynarodowej.

Państwa e-mail – na który będzie wysyłany newsletter – będzie udostępniony podmiotowi przetwarzającemu wysyłkę newslettera w naszym imieniu: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA (mailchimp.com)

Jakie prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania. Do kontaktu z administratorem danych osobowych służy następujący adres email: centrumkossak@gmail.com

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Share This:
Facebooktwitterpinterest