viagra pillole

Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów

24 marca 2018 roku po raz pierwszy obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To święto państwowe przypada w rocznicę zamordowania przez niemieckich żandarmów w Markowej rodziny Ulmów – Józefa i Wiktorii (będącej w zaawansowanej ciąży) oraz ich sześciorga dzieci, a także ukrywających się u tej rodziny Żydów. Zdarzenie miało miejsce w 1944 roku.

Ilustracja przedstawia dyplom przyznany pośmiertnie Zofii Kossak – Sprawiedliwej wśród Narodów Świata dnia 13 września 1982 roku.

Muzeum Ulmów – strona internetowa.

Share This:
Facebooktwitterpinterest