levitra pillole

Pielęgnacja Parku Kossaków

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Park Kossaków. Fot. ze zbiorów Fundacji im. Zofii Kossak

W 2016 roku Fundacji im. Zofii Kossak udało się pozyskać środki finansowe, dzięki którym  wkrótce przystąpi do wykonania niezbędnych prac pielęgnacyjnych w zabytkowym Parku Kossaków.

Środki zostały przyznane w ramach konkursu Inicjatywy Obywatelskie sfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Wnioskodawcą jest Fundacja Przyroda i Człowiek. W skład realizowanego przez nią projektu weszła także inicjatywa lokalna Fundacji im. Zofii Kossak pn. Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu na terenie zabytkowego parku dworskiego w Górkach Wielkich. W ramach inicjatywy planowane jest usunięcie posuszu z 24 drzew, usunięcie jemioły z 12 drzew, montaż wiązań elastycznych na robinii akacjowej rosnącej obok budynku spichlerza dworskiego oraz na lipie drobnolistnej rosnącej przy muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej, a także kontrola istniejących wiązań elastycznych. Na realizację inicjatywy zgodę wyraził Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Realizacja prac została zaplanowana jesienią 2017 roku. Na powyższy cel pozyskano środki w wysokości 15 500,00 zł.

Ponadto, w związku z inicjatywą Fundacji Przyroda i Człowiek pn. Poprawa stanu populacji owadów zapylających poprzez urządzenie barci w cennych siedliskach, na jednym z drzew rosnących Parku Kossaków prawdopodobnie zostanie umieszczona barć dla dzikich pszczół. Dnia 22 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie dotyczące bartnictwa, w którym wzięli udział Anna Fenby Taylor – członek Zgromadzenia Fundatorow Fundacji im. Zofii Kossak oraz Józef Holeksa – przyrodnik-amator, wspierający Fundację im. Zofii Kossak.

nfos-logologo-fundacja-przyroda-i-czlowiek

Share This:
Facebooktwitterpinterest