pillola viagra

Nietoperz – fajny zwierz

nietoperz-300x211Projekt  „Nietoperz – fajny zwierz” realizowano od kwietnia do października 2014 roku. Jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez organizację prelekcji i warsztatów ekologiczno-plastycznych o tematyce związanej z chiropterologią. Projekt zakładał ochronę środowiska naturalnego, szczególnie ochronę nietoperzy zamieszkujących w zabytkowym parku Kossaków w Górkach Wielkich, a także podniesienie atrakcyjności turystycznej Cieszyńskiej Krainy poprzez promocję naturalnego dziedzictwa przyrodniczego, jakim są nietoperze. Wielu ludziom ssaki te kojarzą się negatywnie. Nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważną rolę pełnią one w codziennym życiu człowieka, m.in. niezwykle skutecznie kontrolując populację komarów i much. Wiele gatunków nietoperzy odgrywa także znaczną rolę w zapylaniu roślin. Populacje nietoperzy są jednym z najlepszych wskaźników naturalnych zdrowia naszego środowiska. To dlatego, że nietoperze najlepiej się czują tam, gdzie ekosystem jest zdrowy i stabilny. Dlatego właśnie tak ważna jest ich ochrona i poszerzenie wiedzy, szczególnie wśród dzieci, gdyż wciąż na temat tych nocnych stworzeń krąży zbyt wiele mitów i przesądów.

nietoperz1Do udziału w projekcie zaprosiliśmy grupy uczniów z przedszkoli i szkół podstawowych oraz osoby indywidualne. W ramach projektu przeprowadzono prelekcje połączone z warsztatami plastycznymi o tematyce ekologicznej na przestrzeni miesięcy kwiecień – październik 2014. Wykłady o nietoperzach trwały 1 godzinę lekcyjną, rotacyjnie z warsztatami plastycznymi (jedno spotkanie łącznie trwało 2 godz. z przerwą na wymianę grup). Spotkania były bezpłatne. Prelekcje o nietoperzach wg autorskiej koncepcji, posługując się formami multimedialnymi, które są najbardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży, prowadziła biolog, członkini „Góreckiego Koła Przyrodniczego” Natalia Kisza, a warsztaty plastyczne magister sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach z doświadczeniem w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą – Anna Danielczyk.

W okresie wakacyjnym przeprowadzone zostały 2 spotkania „Nietoperz – fajny zwierz” (prelekcja o nietoperzach, warsztaty plastyczne o tematyce ekologicznej) adresowane do indywidualnych gości (dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wraz z opiekunami).

nietoperz2W ramach projektu zostały przeprowadzone także 3 wykłady otwarte pn. „Wieczory z Gackiem” dla wszystkich zainteresowanych, po jednym 1,5 h spotkaniu w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 2014, przy czym sierpniowe spotkanie odbyło się w ostatni weekend sierpnia, podczas MIĘDZYNARODOWEJ NOCY NIETOPERZY (International Bat Night), która co roku odbywa się w ponad 30 krajach. Wydarzenie to jest promowane przez organizację EUROBATS zajmującą się ochroną europejskich populacji nietoperzy. Podczas letnich spotkań było można nie tylko wysłuchać ciekawych informacji o nietoperzach zamieszkujących w najbliższych zabudowaniach koło Dworu Kossaków, ale także za pomocą nowoczesnego urządzenia do badania ultradźwięków dokonać obserwacji nietoperzy w parku Kossaków. Wiele osób twierdzi, iż nigdy nie widziało nietoperza, lub nie wiedzą, iż mieli już okazję widywać te ssaki o zachodzie słońca, dlatego dzięki detektorowi (jaki jest w posiadaniu Fundacji) nie tylko byli pewni, iż widzieli akurat te zwierzęta, ale również mogli rozpoznać przelatujący gatunek. W parku Kossaków został zaobserwowany Borowiaczek – niezwykle rzadko spotykany gatunek nietoperza wpisany do „Polskiej czerwonej księgi zwierząt”, gdzie ma status narażonego na wyginięcie.

W ramach projektu odbył się także konkurs plastyczny. Został on ogłoszony w kwietniu 2014 roku i trwał do sierpnia 2014. Przedmiotem konkursu były prace plastyczne przedstawiające nietoperze. Wyniki konkursu są dostępne tutaj:

wyniki konkursu

regulamin konkursu

koordynator projektu: Katarzyna Greń

Galeria:

Międzynarodowa Noc Nietoperzy

Nietoperz – fajny zwierz (spotkanie nr 1)

Nietoperz – fajny zwierz (spotkanie nr 2)

Nietoperz – fajny zwierz (spotkanie nr 3)

Wieczór z Gackiem (25 lipca)

Wieczór z Gackiem (27 czerwca)

Projekt „Nietoperz – fajny zwierz” dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Realizacja zadania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, „Małe projekty” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

prow

 

 

plenernietoperz_konkursnoc niet. mniejszy

 

Share This:
Facebooktwitterpinterest