www.italianofarmacia.com

Poznajmy lepiej Górę Bucze

„Poznajmy lepiej Górę Bucze” to zadanie, w ramach którego została wyznaczona ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Szlak Kamyka” zaczynająca się obok Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej. „Szlak KAMYKA” umożliwia turystom odwiedzenie w czasie jednego spaceru trzech obiektów o dużych walorach przyrodniczych. Są to: zabytkowy Park Kossaków przylegający do Dworu Kossaków, park otaczający dawną stanicę harcerską, której kierownikiem w latach przedwojennych był druh „Kamyk” – Aleksander Kamiński, autor „Kamieni na Szaniec” oraz zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Góra Bucze”. „Szlak KAMYKA” przebiega przez teren ścisłej ochrony wód ujęcia Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej w Pogórzu.

Mapa

Mapa

Ścieżka ma 2 km długości i kończy się na północnym stoku góry Bucze (417 m n.p.m.), gdzie łączy się ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną „Góra Bucze”. Na trasie znajdują się dwie tablice informacyjne zlokalizowane w sąsiedztwie wyżej wymienionych parków. Jedna zawiera mapę poglądową okolicy z aktualnymi ścieżkami przyrodniczymi, a druga prezentuje walory parku otaczającego stanicę. W projekcie zorganizowano także 4 spotkania z botanikiem Tomaszem Beczałą, który pokonując trasę od Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej na górę Bucze i z powrotem, pokazywał „na żywo” interesujące i rzadkie gatunki flory i fauny występujące na wzgórzu m.in.: gatunek płaza – kumak górski, gatunek rośliny należący do rodziny storczykowatych (Orchidaceae) – buławnik wielkokwiatowy, kolejna roślina znajdująca się pod ochroną prawną – skrzyp olbrzymi oraz gąsienice motyla pospolitego rusałka pokrzywnik, żerujące w gromadzie na pokrzywie zwyczajnej. Projekt fundacji pn. „Poznajmy lepiej Górę Bucze” został dofinansowany w 2014 roku ze środków finansowych Gminy Brenna w kwocie 5000 PLN. Więcej o szlaku na stronie: stanicakaminskiego.pl

brenna

Share This:
Facebooktwitterpinterest