italianofarmacia.com

Ochrona podkowców małych w starej gorzelni w Górkach Wielkich

Podkowiec mały. Fot. ze zbiorów Fundacji im. Zofii Kossak


Projekt pn. Ochrona podkowców małych w starej gorzelni w Górkach Wielkich, zainicjowany przez Fundację im. Zofii Kossak, został dofinansowany w ramach Funduszu dla Przyrody, który powstał z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody “pro Natura” dzięki finansowemu zaangażowaniu Grupy Energa. Jest to nowatorskie przedsięwzięcie w skali kraju. Dzięki niemu wsparcie otrzymują działania, które przyczyniają się do ochrony polskiej przyrody poprzez zachowanie konkretnych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

Projekt fundacji zakłada poprawę warunków życia podkowców małych w piwnicy nieużytkowanej gorzelni w Górkach Wielkich. Kryjówka ta znana jest od kilku lat, jednak jej dokładniejsze rozpoznanie prowadzone było dopiero w 2015 roku. Jak wykazały prowadzone prace monitoringowe, w obrębie kryjówki notowano od 2 do 7 osobników podkowców małych Rhinolophus hipposideros oraz sporadycznie 1 gacka brunatnego Plecotus auritus. W trakcie prowadzonych obserwacji, w schronieniu prowadzono kontrolę panującego wewnątrz mikroklimatu i wykazano, że aktualny sposób zamknięcia wejścia deskami, przyczynia się do zbytniej dynamiki termicznej obiektu. Wówczas uznano za zasadne wykonanie specjalnych drzwi wejściowych, które ustabilizowałyby warunki termiczne oraz w sposób solidny zabezpieczyły dostęp do jego wnętrza. Projekt Fundacji im. Zofii Kossak przyczyni się do zabezpieczenia piwnicy starej gorzelni w Górkach Wielkich przed dostępem osób postronnych, poprawi warunki mikroklimatyczne panujące w środku schronienia, które aktualnie ma tendencję do zbyt szybkiego wymrażania oraz w konsekwencji może zwiększyć liczebność nietoperzy korzystających ze schronienia oraz pojawienie się osobników hibernujących. Otrzymano na ten cel 5.300 PLN w ramach konkursu grantowego „Fundusz dla przyrody”.

Fotorelacja

logo fundusz dla przyrody

 

Share This:
Facebooktwitterpinterest