italianofarmacia

Czytam i czuję – projekt

logotyp CiC

„Czytanie to najskuteczniejszy – i najtańszy – sposób budowania zasobów wewnętrznych dziecka!” 

(w: Wychowanie przez czytanie, I. Koźmińska, E. Olszewska)

Celem naszym jest zarówno propagowanie idei głośnego czytania dzieciom, jak i zapoznanie ich poprzez medium książkowe z problematyką nie zawsze łatwą, jednak jakże ważną, szczególnie w dzisiejszych czasach. Chcemy także naszym małych odbiorcom zaproponować spotkania, w ramach których spotkają się z interesującymi zjawiskami we współczesnej literaturze dziecięcej, które zachęcą je oraz ich opiekunów do jej poznawania.

Zgodnie z tytułem projektu „Czytam i czuję” celem naszym jest zwrócenie uwagi na to, iż poprzez literaturę, książkę możemy wprowadzić dziecko w nie zawsze proste tematy w sposób najbardziej odpowiedni dla jego wrażliwości, poczucia bezpieczeństwa i integralności osobowej. Jest to szczególnie ważne ze względu na fakt, iż obecnie coraz młodsze dzieci coraz wcześniej i częściej zaczynają „poznawać świat” nie poprzez bezpośrednie doświadczenie, ale poprzez to, co proponują choćby wszechobecne media. Tematy wokół, których pragniemy aranżować spotkania z autorami i animatorami to ekologia, tolerancja oraz szeroko rozumiana problematyka uczuć.

W ramach projektu przeprowadzonych zostanie 30 spotkań z pisarzami literatury dziecięcej i animatorami promującymi głośne czytanie oraz w sposób warsztatowy zapoznający z tematyką poszczególnych pozycji literackich. Spotkania będą się odbywać w Centrum Kultury i Sztuki „Dworze Kossaków” na przestrzeni miesięcy maj – listopad 2016. Pod kątem merytorycznym będą odpowiednio dopasowane do poszczególnych grup odbiorców.

Przeprowadzone zostaną następujące spotkania:

– z Renatą Piątkowską wokół jej książek: „Wszystkie moje mamy”, „Malala” oraz „Hebanowe serce” – książek wielokrotnie docenianych i dotyczących ważnych społecznie tematów.

– z Agnieszką Suchowierską wokół książki pt. „Mat i Świat” uhonorowanej Nagrodą Literacką Książka Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY (24 maja o 10.00 i 13.00).

– z Roksaną Jędrzejewską-Wróbel wokół książki „Królewna” i innych

– z Magdaleną Środą wokół tematyki dot. tolerancji i wielokulturowości

– z Anną Cieplak wokół książki pt. „Zaufanie” – pozycji, będącej kolejną, po publikacjach „Bieda. Przewodnik dla dzieci”, „Współpraca. Przewodnik dla dzieci” poruszającą ważne zagadnienia społeczne, w tym przypadku kategorię zaufania.

Poza tym zorganizujemy:

Warsztaty plastyczno-improwizacyjne z elementami głośnego czytania dookoła „zielonych bajek” (27 maja o 11.00), których scenariusz m.in. będzie oparty o różne literackie pozycje dla najmłodszych nawiązujące do wątków ekologicznych. Spotkania te będą miały na celu przybliżyć dziecku otaczający je świat przyrody i jego problemy.

„Poczytajki” – warsztaty interdyscyplinarne z elementami scenicznego czytania (30 maja o 10.00 i 13.00). Spotkania będą oscylować wokół tematyki uczuć – zrozumienia ich i radzenie sobie z nimi, a także tych najzwyklejszych, codziennych kłopotów najmłodszych i ciut starszych. Spotkania poza propagowaniem głośnego czytania, elementami stricte teatralnymi, będą zawierać także aktywności warsztatowe. Warsztaty poprowadzą aktorki Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie – Ewa Kus oraz Barbara Szotek-Stonawska.

Spotkania ze specjalistami zajmującymi się propagowaniem idei głośnego czytania, a poprzez to tzw. „mądrego wychowania”. W tej mierze współpracujemy przy projekcie z Fundacją ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom. Specjaliści z Fundacji poprowadzą krótkie warsztaty na temat pięknego i efektownego czytania dla rodziców/pedagogów. W tym samym czasie ich pociechy znajdą się pod opieką plastyka i aktora, którzy poprowadzą z nimi warsztaty na temat wprowadzania w świat wartości poprzez głośne czytanie oraz działania teatralno-plastyczne opracowane na bazie wcześniej przeczytanych fragmentów książek.

Dwa ogólnodostępne wykłady tematyki „wychowania przez czytanie”.

Maraton Interesującego Czytania (4 czerwca o 11.00), w którym będzie mógł wziąć każdy zainteresowany.

„Letnią Wymienialnię Książek” oraz specjalnie zaaranżowany „Kącik Czytelnika”.

Ogólnopolski Konkurs Ilustratorski im. Zofii Kossak, który przeprowadzony zostanie w 3 kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe klasy 1-3, szkoły podstawowe klasy 4-6. Tematyka prac będzie oscylować wokół hasła CZYTAM I CZUJĘ. Zadaniem uczestników wraz z ich opiekunami (nauczycielami, rodzicami) będzie odnalezienie książki, która z jakichś powodów jest WAŻNA dla nich, bardzo ją lubią, poruszyła ich… Poza pracą plastyczną, uczestnicy będą musieli dołączyć fragment z książki, która zainspirowała ich do wykonania pracy oraz krótko opisać DLACZEGO właśnie to ta książka…

Wszystkie spotkania i wydarzenia towarzyszące będą zrealizowane na przestrzeni miesięcy maj-listopad 2016. Wydarzenia letnie będą wpisane w program Artystycznego Lata u Kossaków, który zostanie zatwierdzony i opublikowany na początku maja 2016.

 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Realizator projektu: Fundacja im. Zofii Kossak

 

CPCzD-logo

 

logotypy Czytam i Czuje.jpg

Share This:
Facebooktwitterpinterest