italianofarmacia

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

logoSprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie od 16 kwietnia 2014 roku do 16 kwietnia 2015 roku na terenie Gminy Brenna na podstawie decyzji nr 1/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku wydanej przez Wójt Gminy Brenna.

Przeprowadzający zbiórkę publiczną:
Fundacja im. Zofii Kossak,
ul. Stary Dwór 4,
43-436 Górki Wielkie
NIP: 548-22-23-993, KRS 0000138942,
tel. 33 8510351,
e-mail: fundacja@zofiakossak.pl,
www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl.

W oparciu o pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej przedkładamy sprawozdanie z wyżej wymienionej:

1. Zbiórka prowadzona była w formie zbiórki do skarbonki – suma zebranych środków to: 11.894,59 PLN.
2. Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki – brak kosztów.
3. Wydatkowanie zebranych środków pieniężnych – zebrane środki zostały przekazane na: pokrycie części finansowego wkładu własnego w projekcie „Wiklinalia – warsztaty plecionkarstwa i żywej architektury” dofinansowanym z PROW na lata 2007-2013 (2.448,55 PLN), I ratę na rzecz Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich (2.500 PLN), nagrody dla rzeźbiarzy w VII Międzynarodowym Plenerze Rzeźbiarzy (1460 PLN) oraz pokrycie części finansowego wkładu własnego w projekcie „Artystycznie u Kossaków” dofinansowanym z Gminy Brenna (5.486,04 PLN). Zebrane środki zostały wydane zgodnie z celem na jaki zostały zebrane, zgodnie z decyzją Wójt Gminy Brenna.

Share This:
Facebooktwitterpinterest