levitra

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

logo 

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej przeprowadzonej w terminie od 1 lipca 2013 roku do 1 lipca 2014 roku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie decyzji nr 222/2013 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2013 roku.


Przeprowadzający zbiórkę publiczną:
Fundacja im. Zofii Kossak
ul. Stary Dwór 4, 43-436 Górki Wielkie
NIP: 548-22-23-993
KRS 0000138942
tel. 33 8510351
e-mail: fundacja@zofiakossak.pl
www.zofiakossak.pl, www.dworkossakow.pl
W oparciu o pozwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej przedkładamy sprawozdanie z wyżej wymienionej:
1. Zbiórka prowadzona była w formie sprzedaży przedmiotów – suma zebranych środków to: 3.930 PLN.
2. Sprzedano następujące przedmioty z listy:
• grafika nr 3 „Sowa nocną porą” Anna Wojciechowska 38×35,5 – 70 zł/szt.
• grafika nr 8 „Pejzaż 62” K. Lipczewska, linoryt 32×32,5 – 80 zł/szt.
• grafika nr 13 „Marzenia swoy” Magdalena Seget, suchy tłok, linoryt, 50×37,5 – 80 zł/szt.
• grafika nr 18 „Jeż 3” Emilia Latt, linoryt, 34,5×33 – 80 zł/szt.
• grafika nr 20 „Dwór” Justyna Bernacka, linoryt 42×42,5 – 100 zł/szt.
• grafika nr 25 „Chichotek drzewny” Paulina Kosma, tryptyk 21×30 – 70 zł/szt.
• grafika nr 31 „Igiigi” Monika Martys, linoryt 24×34,5 – 60 zł/szt.
• grafika nr 43 „Dwór w Górkach Wielkich”, autor nieznany, linoryt, 35×28 – 100 zł/szt.
• grafika nr 44 „Dwór w Górkach Wielkich”, autor nieznany, linoryt, 35×25 – 100 zł/szt.
• obraz nr 62 „Świt w ruinach” Izabela Krawczyk, 40×50 – 300 zł/szt.
• rzeźba nr 69 „Błękitne oczy kobiety” autor nieznany, wysokość 60 cm – 110 zł/szt.
• rzeźba nr 72 „Płaskorzeźba róża”, autor nieznany, wysokość 30 cm – 80 zł/szt.
• rzeźba nr 75 „Ławeczka dla panów” Bohuslav Heczko, wysokość 115 cm – 500 zł/szt.
• rzeźba nr 76 „Duch lasu” Jan Incoronato, wysokość 163 cm – 700 zł/szt.
• rzeźba nr 78 „Pędziwiatr”, Henryk Okun, wysokość 120 cm – 500 zł/szt.
• rzeźba nr 83 „Męskie marzenie Martin Heczko, wysokość 180 cm – 600 zł/szt.
• rzeźba nr 89 „Tęsknota z miłości” Hanin Tasmenn, wysokość 105 cm – 400 zł/szt.
3. Wykaz rzeczowy kosztów przeprowadzonej zbiórki – brak kosztów.
4. Wydatkowanie zebranych środków pieniężnych – zebrane środki zostały przeznaczone na wsparcie Muzeum Zofii Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich poprzez pokrycie kosztów opłat za gaz, energię elektryczną, monitorowanie i konserwację przeciwpożarową oraz opłat za telefon zgodnie z decyzją nr 222/2013 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 czerwca 2013 roku.

Share This:
Facebooktwitterpinterest