Z otchłani

Wspomnienia obozowe Zofii Kossak zostały wydane po raz pierwszy w 1946 roku. Książka jest ważnym dokumentem, obnażającym system terroru i ludobójstwa w obozach hitlerowskich oraz cennym świadectwem literackim tego okresu. „Prawda!... Czytelnik niech się nie obawia, że znajdzie ...