Książki Zofii Kossak

Bursztyny

"Bursztyny" Zofii Kossak to zbiór opowiadań, ukazujący przekrojowo polityczną oraz literacką historię Polski. Obok ojców polskiego piśmiennictwa: Reja i Kochanowskiego, poznajemy także księdza Stanisława Konarskiego mozolnie przygotowującego reformę szkolnictwa oraz Stanisława Augusta, mecenasa nauki, literatury i sztuki, podejmującego ...

Z otchłani

Wspomnienia obozowe Zofii Kossak zostały wydane po raz pierwszy w 1946 roku. Książka jest ważnym dokumentem, obnażającym system terroru i ludobójstwa w obozach hitlerowskich oraz cennym świadectwem literackim tego okresu. „Prawda!... Czytelnik niech się nie obawia, że znajdzie ...