cialis compresse

Ochrona przyrody

Skarby ukryte w Parku Kossaków

„Skarby ukryte w Parku Kossaków" to cykl działań edukacyjnych i promocyjnych, które polegały na promocji lokalnych walorów przyrodniczych poprzez organizację edukacyjnych warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży na terenie zabytkowego parku w Górkach Wielkich, wydaniu folderu oraz stworzeniu gry terenowej ...

Prace pielęgnacyjne w zabytkowym parku

W 2011 roku na terenie zabytkowego parku dworskiego w Górkach Wielkich przeprowadzono prace pielęgnacyjno-konserwacyjne. Prace związane były z usunięciem jemioły oraz pnączy bluszczu z korony drzew na terenie parku, wykonaniu cięć pielęgnacyjnych, cięć sanitarnych i prześwietlających, korekty koron oraz usunięcia ...